Kunskapsbanken

Vikten av omfattande byggdokumentation
Att kunna följa upp och se tillbaka på olika processer är alltid viktigt för att upprätthålla en viss standard även i framtiden. När det gäller just byggdokumentation spelar detta en mycket stor roll då man lättare kan se hur en byggnad planerats och färdigställts, och därmed även upptäcka om eventuella misstag har gjorts under byggets gång.

Utvecklingen går framåt
En del kanske anser att det som gjorts för flera år sedan inte spelar så stor roll för det som sker idag, men faktum är att det är genom att granska äldre byggdokumentation man kan utveckla tekniker och material på ett bättre sätt. Genom att gå tillbaka och se vad som inte fungerat vid ett bygge är det lättare att sätta resurser på den del som behöver förbättras. Genom ritningar och annan dokumentation har man det oftast svart på vitt vilket underlättar när man ska bygga nästa gång. Att utveckla tekniker och eftersträva att bygga bättre borde vara en självklarhet då utvecklingen alltid bör gå framåt.

Allt ska finnas med
I en väl sammanställd byggdokumentation är det många delar som ska finnas med. Allt från sådant som handlar om planering innan själva bygget sker till det färdiga resultatet. Det är alltid bättre att inkludera så mycket information som möjligt i byggdokumentationen än att utelämna något man kanske är osäker på. Ofta dyker det upp något man måste ta reda på om huset, och det är då det är bra att kunna gå igenom den dokumentation som finns. Utan denna är det svårt att åtgärda eventuella fel och brister vilket kan få förödande konsekvenser. Ett hus kräver underhåll, och för att veta att något bytts ut eller reparerats ska även detta noteras. På så sätt behöver jobbet inte göras om i onödan. Det finns många anledningar att ha en fullständig byggdokumentation, och det är viktigt att ta sig en titt på de lagar och regler som finns så att man vet vad som gäller.

Byggdok var en gång i tiden en av Sveriges främsta kunskapskälla inom fastighet, bygg och miljö: en databas där två hyllkilometer forskning, böcker, tidskrifter och regler fanns sammanfattat, förhoppningsvis kan denna blogg fortsätta med att sprida ljus och information kring detta.