Se upp för dolda fel vid husköpet

När du är spekulant på ett nytt hus spelar många faktorer in vid valet. Självklart ska det nya huset komma så nära drömbilden utseendemässigt och vara så mysigt som möjligt. Trevliga grannarna är förstås också ett plus men man brukar kunna uthärda den mindre goda sorten också. Fler borde emellertid tänka vilket skick vatten- och avloppslösningarna, VVS, befinner sig i innan de slår till på nytt hus. Är inte rören i gott skick kan det nya drömhuset om inte utveckla sig till en ren mardröm eller åtminstone bli avsevärt dyrare än vad man tänkt sig. Något som särskilt gäller om huset har enskilt avlopp.

Det gäller med andra ord att ha bra koll på avloppet innan man tar steget och blir med ny villa. Att gräva upp och lägga om alla VVS kan bli ordentligt kännbart ekonomiskt. Särskilt med tanke på att rör i sämre kondition främst brukar ge med sig och gå sönder om vintern då marken som omsluter dem hunnit bli kall. Dessutom har du som fastighetsägare ett ansvar för att avloppet är konstruerat enligt alla riktlinjer och restriktioner och anläggningen fungerar som den ska. Om ett haveri skulle ske och avloppsvatten läcker ut och sätter sordin på tillvaron i ditt villaområde kan du personligen bli skyldig att stå för alla saneringskostnader. Vill det sig riktigt illa tvingas du även betala skadestånd till grannarna för deras olägenhet-

Ett stående tips är därför att ta med någon som verkligen kan VVS då du köper ett hus, idealt en rörmokare eller en professionell besiktningsman. Har huset enskilt avlopp och eget vatten eller är det anslutet till det kommunala nätet? Blir du tvungen att bygga en ny vvsVVS-anläggning kommer man sällan undan under 100 000 kronor. Sker arbetet på vintern och/eller sprängning måste till för att få ner rören på rätt djup hör den dubbla summan inte till ovanligheterna. Följande ord har sagts många gånger förr men det skadar inte att dem en gång till: Du bör aldrig lita på mäklaren till 100 procent. Dennes uppgift är nämligen att sälja huset så dyrt som möjligt, inte att underrätta dig om eventuella brister. Be en oberoende besiktningsman titta på rören en extra gång vid osäkerhet.

Även om avloppet skulle visa sig fungera utmärkt bör man se till att få mycket dokumentation som möjligt vid husköpet. Helst med detaljerade ritningar och uppgifter om vilka material som använts. På så vis blir det enklare att åtgärda alla problem som eventuellt uppstår längre fram i tiden. Tillbaka till huvudsidan.